Pierwszy rok życia dziecka to okres najbardziej dynamicznych zmian. W pierwszym miesiącu głównymi "zajęciami" noworodka jest jedzenie i spanie, przeplatane bardzo krótkimi okresami aktywności, podczas których maluch spokojnie się rozgląda. Jedyne, czego w tym czasie potrzebuje, to bliskość rodziców, jedzenie i odpowiednie warunki do spania. Noworodki komunikują się z opiekunami głównie przy pomocy płaczu, który jest różny w zależności od aktualnej potrzeby. Rodzice w dość krótkim czasie uczą się odróżniać te dźwięki, by móc jak najszybciej reagować.

Rozwój skokowy

DzieciWraz z upływem czasu dziecko staje się coraz bardziej kontaktowe, a okresy pomiędzy jedzeniem i spaniem są oddzielone coraz dłuższym czasem aktywności. Charakterystyczne jest, że umiejętności przychodzą skokowo — coś, o czym wczoraj nie było mowy, dziś okazuje się zupełnie normalne i łatwe. Około trzeciego i czwartego miesiąca maluch jest już bardzo towarzyski. Stale obserwuje otoczenie, ponieważ jego wzrok ciągle się doskonali. Zaczyna chwytać w rączki drobne przedmioty i zdarza się mu też odwrócić na bok. Pojawiają się świadome uśmiechy, a rączki i nóżki ciągle są w ruchu. Świat poznaje poprzez wkładanie wszystkiego do buzi, dlatego trzeba mieć go ciągle na oku.

Przełom w życiu dziecka

Przełom następuje około szóstego miesiąca życia, gdyż wtedy dziecko uzyskuje umiejętność pokonywania odległości. Początkowo jest to oczywiście pełzanie i turlanie, co sprawia mu niemałą radość. W tym wieku można zaobserwować również pierwsze próby samodzielnego siadu, a z małą pomocą i podparciem nie jest to dla niego już żaden problem.

Pierwsze słowa

W okolicach siódmego i ósmego miesiąca pośród gaworzenia można odnaleźć powtarzające się sylaby, które tworzą pierwsze proste słowa. Maluch zaczyna też rozumieć pojedyncze wyrazy, które słyszy. Ten etap to kolejny krok ku samodzielności — dziecko coraz lepiej radzi sobie z łyżeczką i kubkiem, a dodatkowo próbuje sprzeciwiać się rodzicom (czasem dość gwałtownie). W tym okresie mogą mieć miejsce pierwsze próby wstawania. Dziewiąty i dziesiąty miesiąc polega na ciągłym przemieszczaniu się na wszystkie możliwe sposoby: pełzając, turlając się czy raczkując. Byle tylko dotrzeć do celu! To okres bardzo intensywnych przygotowań do najważniejszego wydarzenia w życiu malucha, czyli nauki chodzenia. Proste polecenia też nie stanowią już dla niego problemu.

Pierwsze kroki

Kolejne dwa miesiące to kolejne zmiany — w słowniku dziecka pojawia się coraz więcej prostych słów, a umiejętności są ciągle doskonalone: sam wstaje, pewnie stoi i zawodowo raczkuje, by w okolicach dwunastego miesiąca postawić pierwszy samodzielny krok. To kamień milowy w jego rozwoju — nadchodzi czas na samodzielne podbijanie świata!