Każdego roku tysiące młodych rodziców staje przed dylematem wyboru przedszkola dla swojej pociechy. Wybór nie jest łatwy, a od jego trafności zależy dalszy rozwój dziecka. Rodzice mogą zapisać malucha do przedszkola publicznego lub niepublicznego. Obie placówki różnią się między sobą, dlatego warto wcześniej poznać te różnice.

Różnice pomiędzy placówkami

przedszkole niepubliczne

Najważniejsza rozbieżność dotyczy sposobu finansowania przedszkoli, a także sposobu ich prowadzenia. W przypadku przedszkoli publicznych środki na prowadzenie placówki pochodzą z gminy lub samorządu. Przedszkole niepubliczne z kolei jest prowadzone przez firmy, osoby fizyczne, fundacje, organizacje lub stowarzyszenia. Często prowadzone jest przez komórki kościelne, np. zakony sióstr. W państwowym przedszkolu na realizację programu poświęca się mniej więcej pięć godzin dziennie, co wystarcza na poznanie przez wychowanków wymaganych podstaw nauki. W takim wypadku zajęcia edukacyjne kończą się około godziny trzynastej, co z kolei jest plusem dla tych rodziców, którzy chcą odebrać swoją pociechę szybciej, aby zawieźć ją na dodatkowe, płatne już zajęcia prywatne w innej placówce lub ośrodku. W przedszkolu niepublicznym nie ma tak sztywno określonych ram godzinowych, które są przeznaczone na realizację podstawy programowej. W zależności od sposobu prowadzenia placówki i misji, jaką wykonuje, w przedszkolu mogą być prowadzone dodatkowe zajęcia, które są także uwzględniane w opłacie miesięcznej. Przeważnie są to lekcje języka obcego, gry na instrumentach, zajęcia artystyczne itp.

Różnice organizacyjne

Przedszkole niepubliczne nie organizuje tzw. komitetu rodzicielskiego, jaki znajdziemy w placówce państwowej. Oprócz tego nie obowiązuje tutaj rejonizacja, dlatego miejsce zamieszkania nie decyduje o pierwszeństwie przyjęcia. Niepubliczne placówki korzystają z reguły z kateringu, ponieważ nie posiadają wystarczająco dobrze zaopatrzonego zaplecza kuchennego (nie ma takiego wymogu). Przeważnie pracują także w wakacje, dlatego pracujący rodzice nie mają problemu z organizacją opieki na czas letni.

Przepisy i zasady

Przedszkola niepubliczne, podobnie jak państwowe, podlegają kontroli Ministerstwa Edukacji Narodowej. Dotyczy to zarówno podstawy programowej, jak i samych nauczycieli, którzy pracują w danej placówce. Oprócz tego przedszkole jest badane przez sanepid, który określa dokładne wymogi dotyczące np. toalet, czy wyposażenia przedszkola. Rodzice mogą być zatem spokojni, że placówka musi spełniać normy, w przeciwnym razie nie otrzyma pozwolenia na działalność.