Wybór pomiędzy przedszkolem publicznym i niepublicznym nie zawsze zależy od chęci rodziców. Niekiedy rodzić zwyczajnie nie ma możliwość skorzystania z usług przedszkola publicznego (brak miejsc) i w takiej sytuacji jedyną sensowną alternatywą jest niepubliczne przedszkole dotowane przez państwo. Trzeba pamiętać, że obecnie większość prywatnych przedszkoli może starać się o dotację na dziecko, co wpływa na obniżenie kosztów ponoszonych przez rodziców. Dlatego szukając przedszkola prywatnego, warto rozglądać się za tymi placówkami, które z takich państwowych subwencji korzystają.

Jakie są zalety przedszkoli niepublicznych?

niepubliczne przedszkole

Prócz wspomnianej już wcześniej różnorodności systemów edukacyjnych, z których korzystają placówki niepubliczne, dużą ich zaletą jest także większa liczba opiekunów przypadających na jedno dziecko. Poza tym praktycznie każde niepubliczne przedszkole oferuje wszystkim dzieciom dostęp do różnych rodzajów zajęć, w tym zajęć językowych, tanecznych, muzycznych i innych, które w przypadku palcówek państwowych są zwykle dodatkowo płatne. Oczywiście poziom tego typu zajęć zależy od konkretnej placówki, jednak na ogół w placówkach prywatnych wybór zajęć dodatkowych jest większy, co może stanowić pewną zachętę dla rodziców, którym zależy nie tylko na wszechstronnym, ale i kierunkowym rozwoju ich dziecka. W placówkach prywatnych mamy również do czynienia z większą integracją dzieci w różnym wieku, co pomaga w budowaniu naturalnych relacji społecznych.

Czy warto zapisać dziecko do przedszkola niepublicznego?

W opinii publicznej wciąż pokutuje przekonanie, że placówki prywatne oferują niższy poziom edukacji dzieci niż placówki państwowe. Tymczasem twarde dane pokazują, że jest zupełnie odwrotnie. Taki stereotyp może wiązać się z innym podejściem w placówkach prywatnych do kwestii nauki i szeroko pojętej edukacji, bo właśnie z nią mamy do czynienia w przypadku przedszkoli. Tutaj podmiotem jest dziecko, jego indywidualne potrzeby i możliwości rozwojowe. Wiele współczesnych przedszkoli niepublicznych bazuje chociażby na metodzie Montessori, gdzie zamiast klasycznego systemu nauki opartego na zapamiętywaniu, promuje się naukę przez doświadczenie i uczestnictwo. Taka nauka staje się bardziej przyjazna dla dziecka, a nowa wiedza łatwiej przez nie przyswajalna. Jeśli rodzicom zależy na równomiernym rozwoju intelektualnym, fizycznym i społecznym dziecka (nie ma tu podziału na grupy, uczą i bawią się ze sobą dzieci w różnym wieku), wtedy oferta niepublicznego przedszkola bazującego na metodzie Montessori wydaje się jak najbardziej wskazana.